Category Archives: X-cafevn

Chiếm giữ Ô Khảm: 99 phần trăm của Trung Quốc

Elizabeth C. Economy, Council on Foreign Relations Nguồn: http://on.cfr.org/ukhy4w neofob, x-cafevn.org, chuyển ngữ –X-cafe

Đăng tải tại X-cafevn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phát biểu của bà Clinton và bà Aung San Suu Ky

Submitted by TongBienTap on Thu, 12/08/2011 – 02:25 Nguồn: Council on Foreign Relations , http://www.state.gov/secretary/rm/2011/12/178106.htm Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ 02.12.2011 X-cafe Bà Kyi: Chúng ta đã ổn định chưa? Tôi muốn nói rằng thật là sung sướng và vinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại X-cafevn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?