Category Archives: Vô Chiêu

Vận mệnh của TT Nguyễn Tấn Dũng qua chữ ký

Lời nói đầu: Sau bài “Núi Lang Biang sạt lở, điềm suy tàn của chế độ”, Vô Chiêu nhận được nhiều email có kèm theo chữ ký của ông Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng và các câu hỏi về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Vô Chiêu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?