Category Archives: Vietsuky

NĂM 1956 THỦ TƯỚNG VIỆT NAM TỪNG THỪA NHẬN CÁC ĐẢO Ở NAM HẢI THUỘC TRUNG QUỐC

Trang mạng về lịch sử của Trung Quốc history.huanqiu.com Tác giả: Tôn Lực Châu Người dịch: Quốc Thanh Vietsuky Thủ tướng từng thừa nhận thành văn chủ quyền Trung Quốc, sau lại ra văn bản chính thức để lấp liếm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Vietsuky | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một người vợ Trung Quốc khác của Hồ Chí Minh

Posted by Vietsuky on 31/01/2012 Đôi lời: Một độc giả vừa gửi tới bản dịch có dẫn nguồn và cả bản gốc dưới đây cùng lời bình. Ba Sàm chỉ xin thêm mấy lời, rằng dường như đã thành lệ, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Vietsuky | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TRƯỚC VÀ SAU CUỘC GẶP CẤP CAO TRUNG-VIỆT Ở THÀNH ĐÔ

Posted by Vietsuky  on  29/02/2012 Đôi lời: Về quá trình bình thường hóa quan hệ VN-TQ, nhiều năm qua đã có những tiết lộ về vai trò của TBT Nguyễn Văn Linh và đại tướng bộ trưởng Quốc phòng Lê … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Vietsuky | Bạn nghĩ gì về bài viết này?