Category Archives: TS Trần Nhơn

Đảng và Cụ Hồ

TS Trần Nhơn Quốc tế Ba quái thai chính trị, Mưu toan nhuộm đỏ cả hành tinh. Lò chuyên chính vô luân phi nghĩa Chôn sâu rồi mùi vẫn hôi tanh!

Đăng tải tại TS Trần Nhơn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Có tật giật mình?

TS Trần Nhơn Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, “Gắn liền máu thịt” với dân ta. Luôn chỉnh đốn, không ngừng đổi mới, “Khai minh” nền “đảng trị cộng hòa”.

Đăng tải tại TS Trần Nhơn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tiếng Bom Đoàn Văn Vươn

TS Trần Nhơn Tiếng bom Đoàn Văn Vươn vang dội Trong lương tri mỗi người Việt Nam. Hải Phòng đã thật tình sám hối, Hay còn lo chạy tội quan tham?

Đăng tải tại TS Trần Nhơn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Văn hóa Đảng và Chỉnh đốn Đảng

TS Trần Nhơn

Đăng tải tại TS Trần Nhơn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chào Xuân Mới Nhâm Thìn

 TS  Trần Nhơn Chúc Tân Xuân Hạnh phúc, An khang, Vơi nỗi buồn Hồng Phước Đương Doan.(1) Nhìn lại một trăm năm “bách chiến”: Lê nin tà đạo thật kinh hoàng!(2)

Đăng tải tại TS Trần Nhơn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ai tái cấu trúc ai? (1)

TS Trần Nhơn Đất nước chìm trong tổng khủng hoảng, Chui sâu vào cạm bẫy Bắc Kinh. Tham nhũng, quan liêu thành quốc nạn, Bão lòng, bão giá, bão …niềm tin.

Đăng tải tại TS Trần Nhơn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đảng Lê nin

TS Trần Nhơn Đảng nào như độc đảng Lê nin, Bỏ gọn nghị trường vào túi mình; Đuổi đối lập ra ngoài Quốc hội, Dựng vương triều “Bôn sê vích quang vinh”.(1)

Đăng tải tại TS Trần Nhơn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?