Category Archives: Nguyễn Hoàng Nguyên

Trần Huyền Nhung lại bốc thơm thơ Trần Gia Thái

Nguyễn Hoàng Nguyên Sau nhiều bài ca ngợi Hoàng Đình Quang, Trần Nhương, Nguyễn Trọng Tạo… ngày 8-10-2011, Trần Huyền Nhung lại tung lên mạng của nhà văn Trần Nhương, mạng của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo bài bốc thơm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nguyễn Hoàng Nguyên, Tác Giả Trong Nước | Bạn nghĩ gì về bài viết này?