Category Archives: Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 24.5.2013

************************************************************************************************************************************** Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất B.P. 60063 – 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) – Tel.: (Paris) (331) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 2.3.2012

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viết thư cho Tổng Thống Obama về trường hợp Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ – VOA – và hoàn cảnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất PARIS, ngày 2.3.2012 (PTTPGQT) – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Ngỏ gửi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 24.10.2011 Thư Ngỏ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế | Bạn nghĩ gì về bài viết này?