Category Archives: Phạm Viết Đào

KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN THANH HÀ ( 78 TUỔI ): THAY GÓP Ý SỬA HIẾN PHÁP 1992 BẰNG TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỂ SOẠN HIẾN PHÁP MỚI

Thứ ba, ngày 15 tháng một năm 2013 Blog Phamvietdao Nguyễn Thanh Hà: Tôi đề nghị, Đảng và Nhà nước chuyển cuộc vận động toàn dân góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 , thành một cuộc “Trưng cầu dân ý” về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phạm Viết Đào | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHỦ TRƯƠNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG CÓ VẺ ĐÃ HỤT HƠI TỪ THÁNG 8/2012 QUA MỘT CÔNG VĂN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thứ hai, ngày 07 tháng một năm 2013 Blog Phamvietdao Phamvietdao.net: Trên mạng đang lưu hành Công văn số 118-CV/TW đề ngày 17/8/2012 ban hành kèm theo một bản phụ lục có tiêu đề: NHỮNG BIỂU HIỆN CHỦ YẾU CỦA … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phạm Viết Đào | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỒNG CHÍ X. NÊN ĐỌC TIN NÀY: VỢ CHỒNG NHÀ ĐỘC TÀI CEAUSECU ĐỊNH TRỐN SANG IRAN MANG THEO 24 TẤN VÀNG NHƯNG BỊ LỪA NÊN MẤT VÀNG, MẤT MẠNG …

Phamvietdao Nicolae Ceausescu dự định bỏ chạy khỏi Rumani trước khi cách mạng nổ ra và mang theo 24 tấn vàng; nhưng số vàng trên đã bị lừa lấy mất nên đã phải ở lại Rumani; đó là thông tin … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phạm Viết Đào | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PHẢI CHĂNG TRUNG QUỐC CHO RẰNG: THỜI CƠ CHIẾM TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM ĐÃ ĐẾN ?

Thứ hai, ngày 17 tháng mười hai năm 2012 Phamvietdao Không cần úp mở gì nữa, rõ ràng là Trung Quốc đã chiếm Trường Sa của Việt Nam trên văn bản hành chính. Họ đã biến Trường Sa Việt Nam … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phạm Viết Đào | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC LẦN NÀY CỦA TƯỚNG TRẦN ĐẠI QUANG “LÀNH ÍT DỮ NHIỀU”…

Phúc Lộc Thọ. Blog Phamvietdao

Đăng tải tại Phạm Viết Đào | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VÌ SAO THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG THÔI CHỨC TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG ?

Phạm Trần. Chủ nhật, ngày 20 tháng năm năm 2012 Blog Phamvietdao Về điều này, TBT Nguyễn Phú Trọng đã nêu lý do: “Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phạm Viết Đào | %(count) bình luận

CÚ ” ĐÁ XOÁY ” HIỂM CỦA LS TRẦN VŨ HẢI VÀO CÁC QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT Ở VĂN GIANG CỦA TT CHÍNH PHỦ

Blog Phamvietdao LIÊN QUAN TỚI QUYẾT ĐỊNH 303/QĐ-TTG/2004 VÀ QUYẾT ĐỊNH 742/QĐ-TTG/2004 DO PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG KÝ THAY THỦ TƯỚNG… Cú “đá xoáy” này hiểm ở mấy điểm sau đây:

Đăng tải tại Phạm Viết Đào | Bạn nghĩ gì về bài viết này?