Category Archives: Phạm Tuấn Xa

HIỆN THỰC Dân chủ và “trò dân chủ” ở Việt Nam

Phạm Tuấn Xa Ở Việt Nam không có dân chủ thật nhưng lại có rất nhiều “trò dân chủ” làm mê hoặc lòng người. Một trong những trò khá hấp dẫn là trò chơi chữ. Hai chữ “ Nhân dân”  … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phạm Tuấn Xa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nỗi Oan Còn Đến Bao Giờ ?

 Gửi kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII Phạm Tuấn Xa Cải cách Ruộng đất đã gây bao thảm trạng trong nông thôn Việt Nam. Điều này ai cũng đã biết và ĐCSVN đã phải nhận tội. Người ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phạm Tuấn Xa, Tác Giả Trong Nước | Bạn nghĩ gì về bài viết này?