Category Archives: Phạm Trần

CÁCH MẠNG CHỐNG ĐẢNG ĐÃ BÙNG LÊN Ở VIỆT NAM

Tại sao 7 Triệu người Công giáo nói không với Hiến pháp ?                                                  Phạm Trần Phong trào quần chúng bác luận điệu nói đảng Cộng sản có quyền lãnh đạo “nhà nước và xã hội”  là “tất yếu của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phạm Trần | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĂN CƠM VIỆT, THỜ MA TẦU

Tiến sỹ Sử học Nguyễn Nhã : “Không còn là nguy cơ xâm lược mà thật sự đã xảy ra xâm lược lãnh thổ ở Biển Đông… cấp tốc bài trừ các hàng Trung Quốc…” Phạm Trần

Đăng tải tại Phạm Trần | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐẢNG NÓI DỐI MÌNH VÀ LỪA CẢ DÂN

Bộ Chính trị Nhận Nghị quyết 4 Thất bại Phạm Trần Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) có bao giờ tự nói dối mình và không thật với nhân dân chưa ? Nhiều lắm và thường xuyên suốt trong chiều … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phạm Trần | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HIẾN PHÁP CÀNG SỬA CÀNG NÁT-CÀNG ĐỘC TÀI

Phạm Trần Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã công khai Bản Dự thảo sửa Hiến pháp 1992 để lấy ý kiến tòan dân kể từ ngày 02/01 đến ngày 31/03/2013 nhưng Bộ Chính trị lại vội ra lệnh phải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phạm Trần | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐẢNG ĐIÊN LÊN VỚI TRUYỀN THÔNG XàHỘI

Phạm Trần Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt đã thật sự bối rối trước sự bành trướng và sức mạnh của các trang  báo cá nhân đang lấn át và làm mất uy tín các báo chính thức không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phạm Trần | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIỆT NAM 2012-NHỮNG LÃNH ĐẠO MÚA RỐI

Phạm Trần Quan tâm hàng đầu trong năm 2013 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đặt trọng tâm vào việc sửa đổi Hiến pháp và lấy phiếu tín nhiệm 49 chức danh hàng đầu của Nhà nước, trong đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phạm Trần | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH KHÔNG BIẾT TỔ QUỐC LÂM NGUY ?

Phạm Trần Như nước đến mùa lại lên, Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh một lần nữa chứng minh là đội ngũ tay sai đắc lực của đảng Cộng sản Việt Nam nhưng vô tích sự đối với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phạm Trần | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐÓI DÂN CHỦ – NO THAM NHŨNG

Phạm Trần Ở Việt Nam thời Cộng sản, tham nhũng nhiều hơn cơm áo và kẻ sẵng sàng phạm pháp để tham nhũng nhiều hơn người tình nguyện xuống đường chống Trung Cộng âm mưu chiếm  lãnh thổ và biển … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phạm Trần | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIỆT NAM CẦN CÓ MỘT HIẾN PHÁP MỚI

Hội Nghị “Đánh Bùn Sang Ao” –Dũng Mất chức chống Tham nhũng Phạm Trần Hội nghị Trung ương 5 của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam chấm dứt tại Hà Nội ngày 15-05 (2012) sau 9 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phạm Trần | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

KHÔNG PHÂN QUYỀN THÌ SỬA HIẾN PHÁP LÀM GÌ ?

Phạm Trần “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quốc hội là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phạm Trần | Bạn nghĩ gì về bài viết này?