Category Archives: Phạm Quế Dương

BÀN VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP Phạm Quế Dương

Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Việt Nam vừa khai mạc sáng thứ hai 7/5. Chủ đề quan trọng được nêu lên đầu là bàn về sửa đổi Hiến pháp. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phạm Quế Dương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?