Category Archives: Nguyễn Quang A

Sao lại chống nhóm lợi ích?

Nguyễn Quang A Posted by Basamnews on 17/12/2012 Thời gian qua các nhà lãnh đạo, giới trí thức, báo chí và người dân lên tiếng mạnh mẽ chống các nhóm lợi ích. Tại sao lại phải chống? Chống cuộc sống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nguyễn Quang A | Bạn nghĩ gì về bài viết này?