Category Archives: Nguyễn Ngọc Bích

CỰU-TỔNG-THỐNG WALESA KHAI MẠC HỘI-NGHỊ QT NHÂN-QUYỀN LẦN THỨ 3 Ở BA-LAN

Nguyễn Ngọc Bích           Lần này đi Ba-lan, tôi hơi bị hấp tấp. Lý-do là hồi này tôi đang bận đi phát hành DVD “Hồn Việt” do Vietnam Film Club mới hoàn-thành về Quốc-kỳ và Quốc-ca Việt-nam. Như hôm 17/11, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nguyễn Ngọc Bích | Bạn nghĩ gì về bài viết này?