Category Archives: Nguyễn Văn Đài

Công khai hóa và Dân chủ hóa – Đòi hỏi cấp bách của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam

nhà báo Trần Quang Thành- luật sư Nguyễn Văn Đài LTS : Mới đây, Ban chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI đã nhóm họp hội nghị làn thứ tư. Một trong những vấn đề cấp bách … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nguyễn Văn Đài | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐI BIỂU TÌNH NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2011

Luật sư Nguyễn Văn Đài Một lần nữa chủ nghĩa bành trướng bá quyền lại thách thức lòng yêu nước, tinh thần dân tộc của người Việt Nam khi Trung Quốc  cử tàu cá có trọng tải 1.000 tấn đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nguyễn Văn Đài | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ANH HÙNG TRƯƠNG VĂN SƯƠNG

Luật sư Nguyễn Văn Đài Ngày 15 tháng 9 năm 2011 Các tù nhân khiêng quan tài ông Trương Văn Sương đến nơi chôn ở chân núi Ba Sao. Con trai ông, Trương Tấn Tài ôm bát nhang và di … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nguyễn Văn Đài | 1 phản hồi