Category Archives: Nguyễn Phương Anh

Thủ Tướng Và Dân Chủ

 Kỹ sư Nguyễn Phương Anh KS Nguyễn Phương Anh Sự lớn mạnh về quyền lực của thủ tướng trong thời gian gần đây là không phải bàn cãi. Những lúc khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề như … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nguyễn Phương Anh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gỡ Dần

 Nguyễn Phương Anh. Hôm đó thày giáo Vũ Hùng qua nhà tôi chơi, tiện thể mời các bạn bè là anh Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Trung Lĩnh….và gần chục người khác đến chia vui thày ra tù … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nguyễn Phương Anh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?