Category Archives: Nguyễn Ngọc Quang

THƯ GỞI ANH TRƯƠNG VĂN SƯƠNG

Nguyễn Ngọc Quang Nguyễn Tấn Dũng! Trời không dung, đất không tha tội ác này!!! GIA ĐÌNH Nguyễn Tấn Dũng hãy ghi nhớ tội ác này !!!

Đăng tải tại Nguyễn Ngọc Quang | Bạn nghĩ gì về bài viết này?