Category Archives: Nguyễn Đạt Thịnh

Quái chiêu “Song Thủ Hổ Bác”

Nguyễn Đạt Thịnh   Tin mừng cho võ lâm: quái chiêu “song thủ hổ bác” tưởng đã thất truyền, nhưng Vixi sư tổ (cũng còn gọi là tổ sư) vừa biểu diễn môn võ “tay này đánh tay kia” vô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nguyễn Đạt Thịnh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?