Category Archives: Nguyễn Ước

Ổn định chính trị hay ổn định thật sự cho nhân dân

 Song Chi Saturday, December 03, 2011 2:44:12 PM Nguoiviet Từ trước đến nay, sự “ổn định chính trị” là một trong những “thành tựu” được nhà nước Việt Nam đưa ra để chứng minh (thực tế là bao biện) cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nguyễn Ước | Bạn nghĩ gì về bài viết này?