Category Archives: Nguyến Hồng Phi

SỰ TRẢTHÙ HÈN HẠ HAY NỖI SỢ HÃI CỦA CÔNG AN CỘNG SẢN VIỆT NAM ?

 Nữhọa sĩ Nguyến Hồng Phi.  Thưa Độc giả !             Tôi viết những dòng này trong một ngôi nhà nhỏ tồi tàn, nồng nặc mùi cống rãnh giữa Hà Nội,-Thủ đô của một nước CHXHCN sau một đêm, một ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nguyến Hồng Phi | 1 phản hồi