Category Archives: Ngô Quốc Sĩ

Ghi Dấu Sử Xanh Hay Sử Đen?

                                                                                          Ngô Quốc Sĩ “Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”, lời nhắn nhủ của Nguyễn Công Trứ bỗng trở về  làm tôi trần ngâm không ít, khi trong cùng tuần lễ, nhận được 2 bản tin từ 2 phương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ngô Quốc Sĩ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tuổi Trẻ Việt Nam Đứng Lên

Ngô Quốc Sĩ Sức mạnh dân tộc là yếu tố tất thắng của công cuôc vận động dân chủ hóa toàn cầu hôm nay. Nói đến sức mạnh dân tộc, hẳn người ta không  phân biệt già trẻ, lớn bé, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ngô Quốc Sĩ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG – DIỆN VÀ ĐIỂM

Bình luận                                                                                              Ngô Quốc Sĩ Biển Đông còn nổi sóng. Cuộc tranh chấp Biển Đông  có vẻ đang leo thang với những diễn biến khác thường, qua những phản ứng của Trung Quốc, Philippines, Nhật Bản, Ấn Độ cũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ngô Quốc Sĩ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bình luận: Giàu Nghèo Tư Bản Và Xã Hội Chủ Nghĩa

                                                                                                     Ngô Quốc Sĩ Một hiện tượng khá lý thú, là tại nhiều tiểu bang nước Mỹ, đang diễn ra những cuộc “tọa kháng” chống nhà giàu, được đặt tên là  “Occupy Wall Street”. Người ta đã gọi những người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ngô Quốc Sĩ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

QUẦN CHÚNG VÕ TRANG VÀ ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG.

Ngô Quốc Sĩ Nói  đến đấu tranh cách mạng dân chủ  hôm nay, nguời ta thường phân biệt đấu tranh bất bạo động của người dân,  chống lại những thế lực cầm quyền phản dân chủ với đầy đủ phương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ngô Quốc Sĩ | %(count) bình luận