Category Archives: Ngô Quốc Sĩ

CỘNG SẢN VIỆT NAM, VỎ MÁC RUỘT MAO

Ngô Quốc Sĩ Chủ thuyết cộng sản đã tàn tạ. Thế giới cộng sản đã vỡ nát. Thế nhưng cho đến nay, CSVN vẫn tiếp tục duy trì chế độ cộng sản độc tài toàn trị, nhất định không chịu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ngô Quốc Sĩ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TỪ QUỐC HẬN, QUỐC NHỤC ĐẾN QUỐC KHÁNG

Ngô Quốc Sĩ Tháng Tư là tháng Tư Đen. Còn ngày 30 tháng Tư là ngày Quốc Hận, Quốc Nhục hay Quốc Tang, thì cũng đều diễn tả một tâm thức bi đát, đắng cay! Ngày khép lại của tự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ngô Quốc Sĩ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LUẬT PHÁP VÀ DÂN CHỦ

 Ngô Quốc Sĩ Mỗi quốc gia đều có một hệ thống luật pháp riêng,  nhằm mục đích bảo vệ trật tự an ninh và nhất là bảo vệ công lý. Nhưng hệ thống pháp lý, nhất là cách áp dụng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ngô Quốc Sĩ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THAM NHŨNG: CON ĐUỜNG TIÊU VONG CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Ngô Quốc Sĩ Lãnh đạo cộng sản Việt Nam đang kêu gọi chống tham những, chỉnh đốn Đảng, nâng cao phẩm chất đảng viên cán bộ các cấp. Nhưng mỉa mai thay, đó chỉ là những điệp khúc cũ rích, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ngô Quốc Sĩ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TỰ DO TRUYỀN THÔNG CỬA MỞ VÀO DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN

 Ngô Quốc Sĩ Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã xác nhận những quyền tự do căn bản của con người, tiêu biểu và cấp thiết nhất là quyền tự do tư tưởng và ngôn luận. Quyền tự do … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ngô Quốc Sĩ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Khi Dân Việt Bị Đẩy Vào Đường Cùng

Mời nghe 2 bản nhạc của Việt Khang: Việt Nam Tôi Đâu? Anh Là Ai?                                                                                                   Ngô Quốc Sĩ Chủ trương và chính sách của các chế độ độc tài cũng như cộng sản đều có một điểm chung, là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ngô Quốc Sĩ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐÒI HỎI DÂN CHỦ PHẢI TRIỆT ĐỂ VÀ RỐT RÁO

Ngô Quốc Sĩ Dân chủ hóa toàn cầu là xu hướng thời đại đang đuợc thế giới cổ võ và theo đuổi sau khi cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt. Các nước thuộc khối Liên Sô cũ, đặc biệt là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ngô Quốc Sĩ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?