Category Archives: LS Nguyễn Văn Đài

Quyền biểu tình của người dân

LS Nguyễn Văn Đài, Viết cho BBC từ Hà Nội BBC

Đăng tải tại LS Nguyễn Văn Đài | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ĐA ĐẢNG Ở VIỆT NAM

Luật sư Nguyễn Văn Đài, Hà nội. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã phát biểu trước hội đồng xét xử phúc thẩm: “Tôi không chống đối Đảng cộng sản Việt Nam, tôi chỉ yêu cầu xây dựng một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại LS Nguyễn Văn Đài | Bạn nghĩ gì về bài viết này?