Category Archives: Lê Quốc Quân

BÀN VỀ TỘI CỦA CÁC THANH NIÊN CÔNG GIÁO YÊU NƯỚC

Tuesday, May 22, 2012 Blog Lequocquan Bốn TNCG là Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Hoàng Phong và Chu Mạnh Sơn  Điều 88 sẽ được đưa ra để xét xử bốn thanh niên Công giáo yêu nước tại tòa án … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lê Quốc Quân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐẢNG CS HÃY TRẢ LẠI HIẾN PHÁP 1946 CHO DÂN TỘC VN

Thursday, September 29, 2011 Blog Lequocquan Sau khi Đại Hội Đảng XI kết thúc, Quốc Hội đã phê duyệt xong các vị trí chủchốt, bây giờ là lúc những người Cộng sản bàn việc đến việc sửa Hiến Pháp đểcủng cố quyền lực … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài Các Trang Web, Lê Quốc Quân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?