Category Archives: Lữ Giang

Hoa Kỳ tiết lộ vụ Hoàng Sa

Lữ Giang Chính phủ Hoa Kỳ đã cho tiết lộ hai tài liệu mật liên quan đến quan điểm của Hoa Kỳ về Hoàng Sa và Trường Sa, đó là biên bản hai cuộc họp về vấn đề Đông Dương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lữ Giang | Bạn nghĩ gì về bài viết này?