Category Archives: Kami

Bàn về vấn đề đi ra đi vô

Kami Hôm qua trên mạng internet tôi có đọc bài viết của blogger Người Buôn Gió với tựa đề “Đêm dài Biên ải” kể về chuyện Lái Gió lại bị cơ quan An ninh chặn không cho phép xuất cảnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kami | Bạn nghĩ gì về bài viết này?