Category Archives: Huỳnh ngọc Tuấn

Lòng người và thời cuộc

Huỳnh ngọc Tuấn.  Việt Nam có câu ca dao: “Dò sông dò biển dể dò. Mấy ai lấy thước mà đo lòng người”. Đó là kinh nghiệm của ông cha ta về lòng người. Quả vậy, suy nghĩ ,tình cảm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Huỳnh ngọc Tuấn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?