Category Archives: Hoàng Trường

Lương tâm và Trách nhiệm

Hoàng Trường Một cách tổng quát, công an (CA) và quân đội (QĐ) là hai lực lượng vũ trang và phi chính trị, có nhiệm vụ chính là bảo vệ trật tự an ninh xã hội và bảo vệ đất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hoàng Trường | Bạn nghĩ gì về bài viết này?