Category Archives: Hà Văn Thịnh

Dốt nát như thế, giảng bài không xấu hổ sao ?

Hà Văn Thịnh Đại tá Trần Đăng Thanh Cái sự dốt ngút ngàn, trùng điệp của quan chức ta lâu nay giống như mùa rươi, nhiều đến nỗi chán đến mức không thể đếm và không muốn bàn thêm nữa… … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hà Văn Thịnh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?