Category Archives: Dr. Iris Vinh Hayes

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN VÀ TRIỆT ĐỂ

Iris Vinh Hayes, Ph.D. Trong thời gian gần đây đã rộ lên nhiều sự kiện tồi tệ của những tập đoàn kinh tế nhà nước.  Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, kể từ khi được khai sinh, những sự kiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dr. Iris Vinh Hayes | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐÔI LỜI GỞI ÔNG GS TS ĐBQH NGUYỄN LÂN DŨNG

Iris Vinh Hayes “Không phải một đảng là thiếu dân chủ . . . Dân yêu cầu một đảng cũng được nhưng đảng đó phải trong sạch và làm đúng với quyền lợi của người dân . . . Khi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dr. Iris Vinh Hayes | 2 phản hồi

Đừng Tránh Xa Chính Trị

Iris Vinh Hayes, Ph.D. spirit21.co.uk Tôi đã sinh ra và trưởng thành trên một đất nước mà tôi thường xuyên nghe từ miệng của những người lớn chung quanh nào là “đừng có dính vô chính trị mà khổ thân” … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài Các Trang Web, Dr. Iris Vinh Hayes | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những Yếu Tính Của Một Xã Hội Văn Minh Thiện Đức:

Bình Đẳng, Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền, Đa Nguyên, Và Tư Hữu Iris Vinh Hayes “Thật lạ đời rằng trong một chế độ dân chủ tự do, nơi người ta không chính thức đưa đạo đức lên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dr. Iris Vinh Hayes | Bạn nghĩ gì về bài viết này?