Category Archives: Đinh Tấn Lực

Dung Nhan Của Đảng & Diện Mạo Kẻ Thù (III)

Đinh Tấn Lực Blog Dinhtanluc   Đảng và nhà nước này, tương tự như mọi đảng và nhà nước (vẫn nhân danh/núp bóng chủ nghĩa) cộng sản còn sót lại trên thế giới, nhất định đều cần phải có chí … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đinh Tấn Lực | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dung Nhan Của Đảng & Diện Mạo Kẻ Thù (II)

by Đinh Tấn Lực on Saturday, February 11, 2012 at 7:30pm ·  Đinh Tấn Lực Dinhtanlucfacebook Bất kể là thủ tướng có âm mưu gì không cho thời lượng câu giờ (kéo dài hơn tháng) để ghé mắt vào địa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đinh Tấn Lực | Bạn nghĩ gì về bài viết này?