Category Archives: Đỗ Thông Minh

CSVN THANH TRỪNG NỘI BỘ !

Đỗ Thông Minh Cộng Sản là một chủ nghĩa khát máu với chủ trương bao lực cách mạng. Người CS cuồng tín quen thanh toán, giết người, chúng không chỉ tàn ác với người mà chúng cho là kẻ thù, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đỗ Thông Minh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CSVN THANH TRỪNG NỘI BỘ!

Đỗ Thông Minh Cộng Sản là một chủ nghĩa khát máu với chủ trương bao lực cách mạng. Người CS cuồng tín quen thanh toán, giết người, chúng không chỉ tàn ác với người mà chúng cho là kẻ thù, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đỗ Thông Minh | 3 phản hồi