Category Archives: Caunhattan

Hoàng Trung Hải giúp Trung Quốc chiếm vị trí yết hầu của Việt Nam

13/12/2012 Caunhattan Bản chất của vấn đề mà ai cũng nhận ra ở đây là: với mưu sâu kế hiểm, Trung Quốc chỉ cần bỏ ra rất ít tiền mua quan chức chóp bu Việt Nam và đã làm chủ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Caunhattan | Bạn nghĩ gì về bài viết này?