Category Archives: Blog Vanchuong

Bố Ơi, Thế Ngày Xưa Bác Hồ Đi Tìm Đường Cứu Nước Là Đi Đâu Hả Bố? Bác Đi Xin Tài Trợ Ạ?

Nhà văn Đỗ Bích Thúy Blog Vanchuong   Sở dĩ tôi giật một cái tít như thế này là bởi muốn pà con cùng nghe một câu chuyện: Số là tôi có một đứa cháu gái, học lớp 11 trường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Blog Vanchuong | 1 phản hồi