Category Archives: Blog Phamnguyentruong

Một lần nữa chúng ta lại thấy rằng các nhà độc tài chỉ là những con hổ giấy

Le Point Phạm Nguyên Trường dịch  Ngày 30 tháng 8 năm 2011 Blog Phamnguyentruong  Cuộc xung đột ở Libya đã lại một lần nữa đưa những người tin rằng nền độc tài sẽ là vĩnh viễn và những người hiểu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Blog Phamnguyentruong | Bạn nghĩ gì về bài viết này?