Category Archives: Blog Nhacsi Tohai

Nhật ký mở lần thứ 136: VIỆT TRUNG CẦU ĐỒNG TỒN DỊ KIỂM SOÁT BẤT ĐỒNG??? Ố LÀ LÀ! OẮT ĐÍT Y-U- XÂY? (ĐT : What did you say?)

Ngày 13/4/2014 Blog To Hai Cái tít bài chẳng ra Tầu, ra Ta này, mình đã tìm ra ngay ngày 8/5/2015, trên báo mạng VN Net khi ông Tổng Trọng đang còn trên quê hương Trung Quốc… Sở dĩ mình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Blog Nhacsi Tohai | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhật ký mở lại (mở lần thứ 25): TỪ HIỆN TƯỢNG GERARD DEPARDIEU ĐẾN LÒNG YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH

Jan 15, ’13 11:20 AM Blog Tohai …tồn tại là mục đích tối thượng và duy trì sự lãnh đạo của họ là điều mà tiến sỹ Hoàng Xuân Phú mới gọi đúng tên là: “Hai cái tử huyệt của chế độ” cũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Blog Nhacsi Tohai | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhật ký mở lại (mở lần thứ 24): DỰ THẢO GÓP Ý CHO… DỰ THẢO HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI

Jan 10, ’13 9:58 AM Blog Tohai Ngày 7/1/2013 DỰ THẢO GÓP Ý CHO… DỰ THẢO HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI · Sau nhiều đêm suy nghĩ, mất ngủ… · Sau khi nghiên cứu kỹ mấy lời cảnh cáo của hai anh Trọng, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Blog Nhacsi Tohai | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhật ký mở lại (mở lần thứ 23) : DẪM ĐẠP MÃI NHÀ BÁO GIUN DẾ TẦU ĐàPHẢI…QUẰN

Jan 7, ’13 11:20 AM Blog Tohai ”Lịch sử sẽ ghi nhớ đến cái xã hội chuyển tiếp này, tấn thảm kịch lớn nhất không phải là sự cao ngạo của kẻ ác mà là sự im lặng quá đáng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Blog Nhacsi Tohai | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhật ký mở lại (mở lần thứ 22):

NĂM 2013, TOÀN DÂN VIỆT NAM HÃY GHI XƯƠNG KHẮC CỐT BẢN VĂN LĂNG NHỤC NÀY Jan 2, ’13 8:41 AM Blog Tohai …Do nhà cầm quyền giả mù, giả điếc nên câm miệng trước sự lăng nhục họ (đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Blog Nhacsi Tohai | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhật ký mở lại (mở lần thứ 21): GIÁ MÀ CÁC VỊ ẤY CẤT LÊN CHO VÀI TIẾNG

Dec 25, ’12 11:37 AM Blog Tohai Ngày 24 tháng 12/2012  GIÁ MÀ CÁC VỊ ẤY CẤT LÊN CHO VÀI TIẾNG Lần thứ ba, tôi, một kẻ, cách đây 68 năm , khi vừa tuổi 18 xuân xanh đã …trót … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Blog Nhacsi Tohai | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhật ký mở lại (mở lần thứ 20): “CHUI” TIẾNG VIỆT CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

Dec 19, ’12 1:33 AM Blog Tohai …cuộc đấu đá của những anh hết xí quách nên cái đầu, cái miệng xem chừng đã cứng đờ hết rồi! Đặc biệt, không một anh to nào dám nói đến hai chữ Biển-Đảo, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Blog Nhacsi Tohai | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhật ký mở lại (mở lần thứ 19): TỚ LÀM CỐ VẤN BIỂU TÌNH BẤT ĐẮC DĨ

Dec 12, ’12 1:48 AM Blog Tohai …ước mong cháy bỏng của mình cho đến hôm nay là mong các ông ấy (trong đó có rất nhiều người là đồng học, đồng khóa, đồng ngũ, đồng hương, đồng nghiệp của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Blog Nhacsi Tohai | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

“Nói Dối là nét văn hóa rất đặc trưng của XHCN VN”

Nhạc sĩ Tô Hải – Cuộc “Nói Dối Vĩ Đại” nhất là cuộc chiến tranh giải phóng Miền Nam khỏi tay Đế Quốc Mỹ Xâm Lược! Sự Thật đã bị đánh tráo quá trắng trợn! Hàng triệu con người đã mất xác … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Blog Nhacsi Tohai | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhật ký mở: về cuộc phản công cấp tập của “Thực Tiễn” trước “Nghị quyết 4”

Apr 21, ’12 5:55 AM Blog Tohai Ngày 17/4/2012… CHẺ SỢI TÓC LÀM TƯ ĐỂ ĐI TÌM MỘT… CON CHẤY NÓI DÀI, NÓI HUYÊN THUYÊN NÓI BẬY ĐỂ CHE ĐẬY … NHỮNG CON KHỦNG LONG ĐÃ ĐẾN LÚC…TUYỆT NÒI!. Cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Blog Nhacsi Tohai | Bạn nghĩ gì về bài viết này?