Category Archives: Blog Nguyentrongtao

Bạo Lực Đỏ

Posted on 15.01.2012 by nguyentrongtao Nguyễn Trọng Tạo Blog Nguyentrongtao Có một thời chúng ta nói nhiều tới chuyên chính vô sản. Từ ông Lenin tới ông Stalin. Từ ông Mao đến ông Đặng. Từ ông A đến ông Z… … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Blog Nguyentrongtao | 2 phản hồi