Category Archives: Blog Mylinh

Trò Truyện Với Chị Lê Thị Công Nhân Sau Buổi Lễ Cầu Nguyện Tại Thái Hà

Mylinhng@aol.com Posted on Tháng Mười Một 13, 2011 by mylinhng Sau buổi lễ cầu nguyện tại Thái Hà với hàng ngàn giáo dân và rất đông đảo những người tham dự 11 lần xuống đường biểu tình tại Hà Nội, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Blog Mylinh | 2 phản hồi

Trương Tấn Sang vs. Nguyễn Tấn Dũng Đã Đến Hồi Quyết Liệt

Mylinhng@aol.com   Blog Mylinh   Trước ngày lên đường của Chủ Tịch Nước (không do dân bầu mà do Đảng chỉ định) Trương Tấn Sang đến Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC tại Honolulu, Hawaii, Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Blog Mylinh | 2 phản hồi