Category Archives: Blog Luatsucuasuthat

Thư của LS Huỳnh Văn Đông gửi Front Line Defenders

(Luật của Sự Thật xin gửi đến quý bạn lá thư của LS Huỳnh Văn Đông gửi cho Front Line Defenders, BTC của Hội Nghị Dublin Platform nhân việc ông bị công an cửa khẩu Nội Bài chặn không cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Blog Luatsucuasuthat | Bạn nghĩ gì về bài viết này?