Category Archives: Quê Mẹ & UBBVQuyền làm Người VN

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 13.2.2013

Thông cáo chung của Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam & Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền về bản Phúc trình “Những Bloggers và Công dân Mạng bị giam cầm sau chấn song nhà tù”

Đăng tải tại Quê Mẹ & UBBVQuyền làm Người VN | Bạn nghĩ gì về bài viết này?