Category Archives: Danchu&phatrien

Hai ông Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh hãy trả lời về hành động làm ô nhục danh dự Tổ quốc !

Âu Dương Thệ  DC&PT – Thời Sự 2012  Dânchủ&Pháttriển   Trong chuyến thăm Hà nội từ 20-22.12 của Tập Cận Bình, ủy viên Bộ chính trị và Phó Chủ tịch Trung quốc – người được coi là sẽ thay Hồ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Danchu&phatrien | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đằng sau những lời tuyên bố “hùng hồn” của Nguyễn Tấn Dũng!

Âu Dương Thệ DC&PT – Thời Sự 2011 Dânchủ&Phattrien 

Đăng tải tại Danchu&phatrien | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lấy mộng làm thực của 14 nhà khoa bảng !

* Dân chủ-tự do không thể xin, không phải sự bố thí của kẻ độc tài,    phải do tranh đấu sáng suốt, dũng cảm và kiên tâm! * Giải thể độc tài và chấm dứt lệ thuộc không thể … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Danchu&phatrien | Bạn nghĩ gì về bài viết này?