Category Archives: Blog holatraloi

Ý nghĩa bức ảnh “pọc nô” “Nhất Hổ Bát nhũ” của Ngải Vị Vị

Chính quyền cộng sản Trung Quốc bị Ngải Vị Vị đẩy vào một tình trạng khó xử: Không thể để Ngải tiếp tục dùng tiếng nói của mình trên Mạng để đòi dân chủ dân quyền, chống tham nhũng, đòi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài Các Trang Web, Blog holatraloi, Đàn Chim Việt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?