Monthly Archives: Tháng Sáu 2018

TỔ QUỐC LÂM NGUY!

Lời người Hải ngoại gửi về Bạn hữu tại Quê nhà     (nhận được xin phát tán rộng rãi – cảm tạ) —-o0o—- TỔ QUỐC LÂM NGUY!  Than ôi! vận Nước suy vi “Việt Nam” Tổ Quốc lâm nguy mất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài Các Trang Web | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Biểu tình tại Nha Trang ngày 24/6/2018

Đăng tải tại Bài Các Trang Web | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ca sĩ hải ngoại hát “Chúng Đi Buôn” phản đối CSVN bán nước

Đăng tải tại Bài Các Trang Web | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Con có một Tổ Quốc

Đăng tải tại Bài Các Trang Web | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÌNH THUẬN: MÔ HÌNH CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 2018 (Kiêm Ái)

Nhìn hình ảnh những tên công an Việt Cọng cỡi hết quân trang, giày dép tranh nhau trèo tường thoát ra ngoài ai cũng nghĩ đó chính là hình ảnh của toàn bộ Cọng Sản Việt Nam khi cuộc cách … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài Các Trang Web | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ngày của BỒI

Babui Chủ Nghĩa Xã Hội Thứ chủ nghĩa đã trương sình độc địa Vứt cho mèo cho chó vẫn còn chê Đảng quang vinh vâng lệnh chủ mang về Nhét vào họng bắt toàn dân phải nuốt.

Đăng tải tại Bài Các Trang Web | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Biểu tình : Sóng sau cao hơn sóng trước …

BIỂU TÌNH :  Sóng sau cao hơn sóng trước… dồn dập đến khi nào cuốn hết csVN , rút nó ra Biển Đông, thổi trôi tuốt về bên Tầu cho theo lau giày, rửa cẳng, hầu hạ  Tập cẩm Bình sếnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài Các Trang Web | Bạn nghĩ gì về bài viết này?