Bài thơ CHÓ

Tác giả: Caubay

THUA CON CHÓ

Làm dân Việt Nam hôm nay khổ hơn con chó
Vì giặc Tàu xâm lăng mà tay chân bị bó
Hễ lạng quạng là bị tó

Chó!

Lãnh đạo Việt Nam hôm nay ngoan hơn con chó
Bọn Tàu bảo gì thì làm cái đó
Thấy mặt chủ thì ngoảy đuôi chui gầm lấp ló

Chó!

Tướng lĩnh Việt Nam hôm nay hèn hơn con chó
Thấy giặc đến nhà mà núp trong xó
Lai tập trận chung với chúng nó

Chó!

Nhà báo Việt Nam hôm nay tồi hơn con chó
Giặc đào mả cha mà trơ mắt ngó
Viết lách thì nương theo chiều gió

Chó!

Thanh niên Việt Nam hôm nay thảm hơn con chó
Nhìn giặc xâm lăng, căm hờn đứng ngó, chẳng dám la ó
Biểu tình thì bị làm khó

Chó!

Đất nước Việt Nam hôm nay dơ hơn chuồng chó
Bởi vì bầy Hán cẩu ngang nhiên đi đây đi đó
Tự hào xưng là anh em chúng nó

Chó!

Caubay.

Chú thích:
1- Bài thơ THUA CON CHÓ, tác giả Caubay, do Hugo Nguyen mới đăng lên
2- Win 10 vẫn còn nhược điểm, nếu trong email nội dung thiếu sót, xin mở “attached files”
 Đa tạ.
Bài họa 1:
Kính thưa Quí Vị và Các Bạn,
Thấy bài thơ “THUA CON CHÓ” hay và ý thơ sâu sắc, Ngô Minh Hằng xin
kính họa và cũng xin Quí Vị và Quí Bạn bỏ qua cho nếu có điều chi
sai sót.
Trọng kính.
CHÓ !!!
Dưới tay đảng, dân Việt Nam sống đời trâu chó
Đảng cướp đất, cướp nhà, dân đòi, luật rừng đảng bó
Biểu tình thì công an nó tó
CHÓ!
Nhà nước Việt cộng lạy Tàu, tự nguyện làm chó
Tàu muốn biển đất nào, đảng dâng vùng đó
Lá cờ Tàu, đảng thêm ngôi sao vàng lấp ló
CHÓ!
Tướng lãnh Việt cộng cả bầy ăn bẩn hơn chó
Tàu đánh ngư dân thì hèn, rúc xó
Tàu đến, xun xoe thảm đỏ rước nó
CHÓ!
Báo chí Việt cộng thì chỉ phục vụ đảng chó
Thấy những bất công hèn, không dám ngó
Ngòi bút cả đời uốn cong với gió
CHÓ!
Tuổi trẻ Việt Nam bây giờ khinh đảng hơn chó
Chống Tàu xâm lăng chớ không chỉ ngó, mặc đảng mắt ó
Và chấp bọn công an gây khó
CHÓ!
Đảng rước Tàu vô Việt Nam cả bày như chó
Như chủ nhân ông, bọn cộng Tàu hung hăng đây đó
Đảng kông kênh Tàu lên đầu lũ nó
CHÓ!
Ngô Minh Hằng
Bài họa 2
Tác giả:  Dzoãn Thường

KHÁC GÌ CHÓ!

Dân ta trong nước khổ như chó,
Kềm kẹp nên chi đành bị bó.
Dở dói ra tay bị tóm liền,
Thôi đành an phận đâu ngồi đó!Khác gì chó!
Nước ta rách nát bởi vì chó,
Cống hiến tài nguyên khi chệt ngó,
Đất biển dâng mau chẳng phải chờ,
Tâng công bợ đỡ, đồ ăn xó.

Khác gì chó!

Cầm quyền cai trị do quân chó,
Dốt đặc nên chi ra mặt khó
Tụt hậu trăm bề nước với dân
Đỉnh cao trí tệ ngồi nhăn nhó,

Khác gì chó!

Tuyên truyền nhập đảng mưu phường chó,
Ăn uống thả dàn khỏi lấp ló.
Bần cố nông dân nghe sướng mê,
Thiên đường vỡ mộng bao giờ có!?

Khác gì chó!

Ngáp ruồi một lũ trung hơn chó,
Quốc hội cuốc hè thành khốn khó,
Hại dân vì đảng đã chi tiền,
Gật đầu lia lịa nhanh như gió!

Khác gì chó!

Bù nhìn thẩm phán ranh hơn chó,
Bản án luật rừng đôi mắt ó;
Xét xử gì đâu sẵn “chỉ tiêu”,
Tiền nhiều trắng án có gì khó.

Khác gì chó!

Tam quyền nước Việt của đồ chó,
Dân nước tan hoang vì chúng nó.
Đứng dậy mau lên đừng ngại
gì,   (thay vì Khó)
Tanh banh diệt hết quân khốn nọ.

Khác gì chó!

Dzoãn Thường
Pasadena, 22-12-2015

Bài họa 3
( bài 1. Tác giả: Ngao ngán AP)
BÀI 1: MỘT BẦY “THIỆT LÀ CHÓ !”

(được hiệu đính bằng chữ xanh)

Lũ ngợm cẩu trệ                   Ba đình Việt cộng                 ngu thua con chó

Hèn với giặc Tàu                  cong lưng qùy gối                ngút ngoắt xun xoe              cúi đầu chịu bó

Dân đen bất bình                  xuống đường biểu tình        đả đảo Chệt tặc                      là côn an tó

Thiệt là chó !

Một bầy đầu gấu                   Việt cộng khốn nạn              thua xa bầy chó

Thảm đỏ rước Chệt             cộng Tập Cận Bình              bảo chúng ngồi đâu              Việt cộng ngồi đó

Hung Ác với dân !                Thấy giặc cộng Tàu ?          Chun ngay xuống háng,       cụp đuôi lấp ló

Thiệt là chó !

Lũ ngợm Tướng hèn           Việt cộng một bầy                 toàn là đồ chó

Ai chết mặc ai,                   mắt la mày lét                      sợ hãi thất thần                   chui ngay vào xó

Mua quan bán chức !          Ươn hèn khiếp nhược !       Run như cầy sấy                 mong gì chúng nó?

Thiệt là chó !

Báo chí cộng nô                    lũ ngợm liếm bô                    còn hơn lũ chó !

Xục xạo kiếm ăn                   tối ngày mờ mắt                    móc ngoặc lung tung          thấy chi mà ngó

Đâu có mùi tiền                    gâu gâu gâu gâu                    chỉ chờ vậy thôi                 lao nhanh hơn gió

Thiệt là chó !

Tuổi trẻ Việt Nam                  tương lai cuộc đời               đen hơn mõm chó

Giáo dục xuống cấp,             vô cảm, mất hướng,             “hun” ghế chàng Bee,          Khóc lạy “Mai cồ”

Đất, Biển, Đảo mình             mất dần mất mòn                  vào tay Chệt cộng,             trơ mắt trơ đứng ngó,

“Mặc kệ cha nó,                   mắc mớ chi mình?”              bình chân như vại              dại gì la ó

Chỉ một số nhỏ                    tâm thức đớn đau                  viết lách kêu gào,             suy tư, chịu khó

Nếu cần hành động              sinh mệnh coi thường          Chấp nhận vào tù               giá thật đắt đỏ

Thiệt là chó !

Chuồng trại súc sinh            cộng cẩu hoang tàn              thua xa chuồng chó

Chệt cẩu phá phách             lan tràn khắp nơi                  đông như kiến cỏ               chạy đây chạy đó

Đất nước bất hạnh              cướp của giết người            rặt toàn chúng nó

Một lũ chó ngao !                Chó ơi là chó !                      Đành bótay.com???            Ối giời ôi là giời !

Thiệt là chó !

Ngao ngán AP

12/23/2015 (hiệu đính: 17 April 2016)

Bài họa 4
( bài 2. Tác giả: Ngao ngán AP)

BÀI 2 RÚT GỌN Ý TỪ BÀI 1:THIỆT TỘI NGHIỆP CHÓ !

Cẩu trệ Ba đình tư cách thua chó
Qùy gối cong lưng cúi đầu chịu bó
Dân đen biểu tình là côn an tó
Chó đâu như vậy ? Thiệt tội nghiệp chó !

Đầu gấu Việt cộng thua xa loài chó
Chệt bảo ngồi đâu Việt cộng ngồi đó
Chun dưới háng Tàu cụp đuôi lấp ló
Chó đâu như vậy ? Thiệt tội nghiệp chó !

Tướng cộng ươn hèn làm sao bằng chó
Thấy Chệt thất thần lủi ngay vào xó
Ươn hèn khiếp nhược, mong gì chúng nó ?
Chó đâu như vậy ? Thiệt tội nghiệp chó !

Báo cộng liếm bô giỏi hơn loài chó
Xục xạo kiếm ăn mắt mờ hết ngó
Ngửi thấy mùi tiền lao nhanh hơn gió
Chó đâu như vậy ? Thiệt tội nghiệp chó !

Tương lai Việt Nam đen hơn mõn chó
Tuổi trẻ bây giờ chỉ còn thấy khoái
Hun đít ghế “Bee”, khóc lạy “Mai Cồ”,
Chó đâu như vậy ? Thiệt tội nghiệp chó !

Tâm thức đớn đau chỉ một số nhỏ
Viết lách kêu gào, suy tư, chịu khó
Nếu cần hành động sinh mệnh coi thường
Chấp nhận vào tù: giá thật đắt đỏ

Còn lại phần đông giá áo túi cơm
Thương nước thương nòi mấy ai chịu khó
Biển đảo mấy dần, trơ trơ đứng ngó
“Mắc mớ chi mình ? Mặc kệ cha nó !”
Bình chân như vại, dại gì la ó
Chó đâu như vậy ? Thiệt tội nghiệp chó !

Chuồng trại cộng nô bẩn hơn chuồng chó
Chệt cẩu phá phách đông như kiến cỏ
Lan tràn khắp nơi bò đây bò đó
Chó đâu như vậy ? Thiệt tội nghiệp chó !

Cướp của giết người rặt toàn chúng nó
Dân đen oán hờn mặt mày dúm dó
Một lũ chó ngao ! “…tay.com” đành bó ???
Giời ôi là giời ! Thiệt tội nghiệp chó !

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài Các Trang Web. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s